Έναν από τους επίσημους οργανισμούς που θα προτείνει υποψηφίους, για τρίτη συνεχή χρονιά, για το The Earthshot Prize 2024 αποτελεί το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO).

Ως επίσημος εισηγητής, το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί κομμάτι μιας παγκόσμιας κοινότητας οργανισμών που, έπειτα από πρόσκληση, θα υποβάλλουν υποψηφιότητες για το βραβείο.

Οι οργανισμοί επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να εντοπίζουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Το βραβείο θα εξετάσει υποψηφιότητες που βρίσκονται πέρα από το στάδιο της ιδέας, έχουν δοκιμάσει τη λύση τους στο πεδίο ή στην αγορά και βρίσκονται στο σημείο μεγέθυνσης του αντικτύπου τους μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.