Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου του Υποέργου 15 «Προβολή και δημοσιότητα της Πράξης» της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας».

Οι ειδικότερες ενέργειες που θα αναλάβει ο ανάδοχος περιλαμβάνουν έντυπα, αφίσες, δημοσιεύσεις προσκλήσεων ωφελουμένων στον Τύπο, ραδιοφωνικά σποτ, υλικό προβολής. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 71.400 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 26/07/2021.