Στις 2 Μαΐου 2021 ανακοινώθηκε και επίσημα η αποκλειστική συνεργασία μεταξύ του European Foundation for Quality Management (EFQM) και του Ινστιτούτου Βιωσιμότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΝΒΙΑΝ) για την προώθηση των υπηρεσιών του EFQM στην Ελλάδα. Το INBIAN, ως Gold Member και πιστοποιημένος φορέας για το σύνολο των υπηρεσιών του EFQM στην Ελλάδα, διαθέτει, όπως επισημαίνεται, την κατάλληλη τεχνογνωσία, υποδομή, εμπειρία και γνώση για να ενισχύσει την επιχειρηματική αριστεία στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με στόχο τη διάδοση της φιλοσοφίας του EFQM στην Ελλάδα, ώστε να συμβάλλει στην προώθηση, υιοθέτηση και εφαρμογή των παγκόσμιων τάσεων διοίκησης από τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα, κάθε μεγέθους και κλάδου. O Russell Longmuir, CEO του EFQM, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που το INBIAN έγινε ο εθνικός εταίρος του EFQM στην Ελλάδα. Θα ενδυναμώσει τους οργανισμούς ώστε να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν εστιάζοντας στον σκοπό, τους ανθρώπους, την βιωσιμότητα».