Για το πρόγραμμα πρόληψης καπνίσματος στα σχολεία

Πρόκειται για ανάθεση έπειτα από διαγωνισμό, ο οποίος είχε επαναπροκηρυχθεί. Το έργο έχει προϋπολογισμό 585.883 ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάπτυξη διαφημιστικού σποτ, αφισών, portal, λογοτύπου, κ.α.