Το ΙΕΚ Δομή πραγματοποιεί τον 1ο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας, ο οποίος απευθύνεται σε νέους 18-26 ετών. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο διαφορετικά μέρη, αυτό της παρουσίασης μιας επιχειρηματικής ιδέας και της παρουσίασης ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να λάβει μέρος σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες. Μεγάλο έπαθλο του διαγωνισμού είναι υποτροφίες αξίας 20.000 ευρώ και άλλα δώρα. Υποστηρικτής και δωροθέτης του διαγωνισμού είναι η ICT Europe.