Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Αναγνωρίζοντας τη σημασία των νέων, εκθετικών τεχνολογιών στην επίλυση των σημαντικότερων κοινωνικών προκλήσεων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης και με την πεποίθηση ότι αυτές θα ανοίξουν νέους δρόμους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενδυνάμωση περισσοτέρων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, το Ίδρυμα Vodafone συμμετέχει στο SingularityU Greece Summit, 19 και 20 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης για στελέχη επιχειρήσεων και ΜΚΟ που διοργανώθηκε από το SingularityU Greece Summit, δήλωσε: «Στο Ίδρυμα Vodafone έχουμε ως αποστολή τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων μέσα από τον συνδυασμό των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας για το κοινό καλό. Οι εκθετικές τεχνολογίες έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή μας και πρέπει όλοι μας, να αναλάβουμε δράση και να φροντίσουμε ότι θα τις αξιοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή όλων μας προς το καλύτερο».