Το Ίδρυμα Vodafone συνεργάζεται με τα Παιδικά Χωριά SOS, για να διευκολύνει τη συμμετοχή μαθητών, αλλά και την ισότιμη ένταξη παιδιών προσφύγων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συνεχίζοντας τις δράσεις της εταιρικής πρωτοβουλίας της Vodafone #μαζί.

Για την ίση συμμετοχή των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το Ίδρυμα Vodafone συνεργάζεται με τα Παιδικά Χωριά SOS, για να διευκολύνει τη συμμετοχή μαθητών, αλλά και την ισότιμη ένταξη παιδιών προσφύγων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συνεχίζοντας τις δράσεις της εταιρικής πρωτοβουλίας της Vodafone #μαζί. Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Vodafone συνεισφέρει στο έργο των Παιδικών Χωριών SOS προσφέροντας 15 modem με δίμηνη δωρεάν χρήση internet στα Παιδικά Χωριά SOS στη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη.

Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές τους έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν την επαφή με το σχολείο και τα μαθήματά τους. Παράλληλα, το Ίδρυμα Vodafone με τα Παιδικά Χωριά SOS συνεχίζουν το πρόγραμμα Instant Classroom, που υλοποιούν εδώ και 3 χρόνια, για την κοινωνική ενσωμάτωση προσφυγικών οικογενειών σε δομές της χώρας. Το πρόγραμμα Instant Classroom προσαρμόζεται στην τρέχουσα κατάσταση, οι τάξεις μετατρέπονται πλέον σε ψηφιακές και τα tablet με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο δίνονται στις οικογένειες των μαθητών.