Το πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων Generation Next του Ιδρύματος Vodafone καλεί εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη τη χώρα να συμμετάσχουν σε μια ευέλικτη και ελεύθερα προσβάσιμη ψηφιακή τάξη, προκειμένου να εξοικειωθούν με εργαλεία STEM, να αναπτύξουν νέες ψηφιακές δεξιότητες και διδακτικές μεθόδους και να κατανοήσουν περαιτέρω το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται μέσα από την πλατφόρμα του προγράμματος.

Μέσω του προγράμματος, το οποίο έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν, στον δικό τους χρόνο, έναν κύκλο επτά μαθημάτων. Με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος, οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν τεστ αξιολόγησης και λαμβάνουν πιστοποίηση Generation Next από το Ιδρύμα Vodafone, τον εκπαιδευτικό ΜΚΟ SciCo και τα εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή».

Οι πρώτοι 50 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και οι πρώτοι 60 της δευτεροβάθμιας που θα αποκτήσουν την πιστοποίηση, θα λάβουν δωρεάν εξοπλισμό Micro:bit Kit και Arduino Kit αντίστοιχα.