Για λογαριασμό του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα, η Cohn & Wolfe | Grey αναλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Επικοινωνίας και ανάπτυξης σχέσεων με τα ΜΜΕ, την υλοποίηση προγραμμάτων Κοινωνικής Συνεισφοράς με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, καθώς και δημιουργία περιεχομένου στο παραδοσιακό και ψηφιακό περιβάλλον. Η Cohn & Wolfe, το παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της WPP,   πρόσφατα ολοκλήρωσε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Grey PR στην Ελληνική Αγορά η οποία υπό τη νέα επωνυμία  Cohn & Wolfe | Grey διευρύνει σημαντικά την τεχνογνωσία, το πελατολόγιο και τις υπηρεσίες της.