Το Ίδρυμα Vodafone συμμετέχει στην προσπάθεια για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αντιμετώπιση του Covid-19, στηρίζοντας τους επαγγελματίες υγείας της χώρας.

Δράσεις στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Το Ίδρυμα Vodafone συμμετέχει στην προσπάθεια για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αντιμετώπιση του Covid-19, στηρίζοντας τους επαγγελματίες υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της εταιρικής πρωτοβουλίας #μαζί, συνεισφέρει στο έργο του Γενικού Νοσοκομείου «Η Σωτηρία», ενώ παράλληλα διαθέτει προς αξιοποίηση τον φορητό ιατρικό εξοπλισμό του προγράμματος Τηλεϊατρικής στις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Vodafone ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές ανάγκες της νεοϊδρυθείσας Κλινικής Λοιμώξεων Β΄ του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία» και προσφέρει τεχνολογικό εξοπλισμό και δωρεάν επικοινωνία στο προσωπικό. Επιπλέον, θέτει στη διάθεση των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας τον φορητό ιατρικό εξοπλισμό του προγράμματος Τηλεϊατρικής, για την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών.