Η Vodafone συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Amazon «Naxos, Smart Island», η οποία υλοποιείται μέσα από τις δύο καθιερωμένες δράσεις του Ιδρύματος Vodafone και περιλαμβάνει την παροχή πρόσβασης στο δωρεάν Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής για τους κατοίκους και την υλοποίηση σεμιναρίων STEM για τους εκπαιδευτικούς του νησιού, στο πλαίσιο του προγράμματος Generation Next.

Με τη συμμετοχή αυτή, η Vodafone φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού και να αναδείξει, μεταξύ άλλων, την κρισιμότητα των νέων τεχνολογιών στη δημιουργία μιας βιώσιμης, ψηφιακής κοινωνίας ίσων ευκαιριών.

Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, η Vodafone θα προσφέρει στο νησί της Νάξου πλήρες πρόγραμμα τηλεϊατρικής, με πρόσβαση σε δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους, καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια STEM για τους δασκάλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Generation Next.