Το Ίδρυμα Vodafone υποδέχεται τους φετινούς νικητές του 12ου κύκλου του προγράμματος World of Difference, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες και μέσα από 10 project και ιδέες, θα προσφέρουν στην Κοινωνία των Πολιτών.

Η προστασία του πλανήτη, η αντιμετώπιση της αστεγίας, η εξάλειψη στερεοτύπων, η καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, η παροχή ακαδημαϊκού προσανατολισμού, η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, η προαγωγή της υγείας, καθώς και η εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης για την υποστήριξη άλλων ΜΚΟ βρέθηκαν στο επίκεντρο του φετινού κύκλου.

Το Ίδρυμα Vodafone θα καλύψει τόσο τον μισθό, όσο και τις εργοδοτικές εισφορές των νικητών του προγράμματος για διάστημα έξι μηνών. «Καλωσορίζουμε με χαρά τους δέκα νέους που θα εργαστούν στον ΜΚΟ της επιλογής τους και θα δημιουργήσουν τεχνολογικά εργαλεία που θα δημιουργήσουν κοινωνικό αντίκτυπο», δήλωσε σχετικά η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone.