Το πρόγραμμα Generation Next του Ιδρύματος Vodafone, με στόχο να φέρει ακόμα περισσότερους μαθητές και εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα σε επαφή με τη STEM εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες, εξελίσσει την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr, με νέο εκπαιδευτικό υλικό, σχεδιασμένο για μαθητές των τάξεων Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και για όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τα εκπαιδευτικά εργαλεία που παρουσιάζονται.

Το νέο υλικό αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες: α) Εισαγωγή στη STEM εκπαίδευση, β) Visual Coding με Scratch, γ) Micro:bit και δ) Digital Storytelling, οι οποίες περιλαμβάνουν ποικιλία δραστηριοτήτων και αναλυτικό οδηγό για τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον online κύκλο μαθημάτων πάνω στο εκπαιδευτικό υλικό, με δυνατότητα λήψης πιστοποίησης.