Το Ίδρυμα Vodafone ξεκινάει μια διεθνή αναζήτηση συνεργατών στον τομέα της έρευνας για την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να επεκτείνει τη συμβολή της εφαρμογής DreamLab. Το DreamLab του Ιδρύματος Vodafone, είναι μια mobile εφαρμογή που επιταχύνει την επιστημονική έρευνα, με τη χρήση της συνδυαστικής υπολογιστικής ισχύος smartphones που βρίσκονται σε αδράνεια, την ώρα που οι χρήστες τα φορτίζουν.

Οι δύο εκατ. χρήστες του DreamLab, σε 17 χώρες, έχουν ήδη επιταχύνει την έρευνα για πιθανές θεραπείες ενάντια στον Covid-19 και τον καρκίνο και τώρα σειρά έχει η έρευνα στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Το Ίδρυμα Vodafone αναζητά Οργανισμούς που διεξάγουν έρευνα, η οποία απαιτεί την επεξεργαστική ισχύ ευρείας κλίμακας του DreamLab για την ανάλυση δεδομένων σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Για να θεωρηθούν κατάλληλοι οι Οργανισμοί θα πρέπει να υλοποιούν ήδη ένα έργο πάνω στην κλιματική έρευνα, το οποίο να είναι τεχνικά συμβατό με το DreamLab και να έρχεται να αντιμετωπίσει κάποιο συγκεκριμένο σχετικό ζήτημα, που θα αφορά και τις 17 χώρες στις οποίες έχει παρουσία το DreamLab.