Με νέα δωρεά ύψους 3,6 εκατ. ευρώ

Μία δεύτερη δωρεά, ύψους 660.000 ευρώ, έρχεται να συμπληρώσει τρία προικίσματα που δημιουργήθηκαν από το Ίδρυμα το 2010, για την ίδρυση προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών, προγράμματος υποτροφιών για διεθνείς φοιτητές, καθώς και τη δημιουργία του Dean’s Resource Fund. Με τις παραπάνω δωρεές, η συνολική συνεισφορά του Ιδρύματος προς το Yale αγγίζει τα 10,2 εκατ. ευρώ. Το Πανεπιστήμιο Yale και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα διοργανώσουν επίσημη εκδήλωση τον Μάιο για να αναγνωρίσουν τη νέα δωρεά, καθώς και τη συνολική υποστήριξη του Πανεπιστημίου από το Ίδρυμα.