Για την εκπαιδευτική κατάρτιση άνεργων νέων

Η σχετική επιμόρφωση καλύπτει τα σημαντικότερα επαγγέλματα που συνδέονται με τη διαφαινόμενη εξέλιξη επιλεγμένων τομέων της ελληνικής οικονομίας, και προσεγγίζει γνώσεις και δεξιότητες που εκτιμώνται ως κρίσιμες για τα επαγγέλματα αυτά. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει άμεσα, θα εξελιχθεί σε βάθος διετίας και στοχεύει στην επιμόρφωση 1.000 άνεργων νέων.

Γεωγραφικά, θα καλυφθούν οι περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Βόλου, όπου θα χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις του ΙΒΕΠΕ. Η επιλογή θα γίνει με συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια και, επιπλέον, κριτήρια γνώσεων. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ, Διονύσης Νικολάου, θεωρεί ως εξαιρετική τιμή την εμπιστοσύνη που επέδειξε το ΙΣΝ στο ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ για την υλοποίηση του προγράμματος και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι το Ινστιτούτο, με την υποδομή και την εμπειρία που διαθέτει, θα ανταποκριθεί με απόλυτη συνέπεια στις αντίστοιχες απαιτήσεις.