Η συνεργασία έχει σκοπό την συνένωση των εγχώριων δυνάμεων για τη γεφύρωση του ελληνικού πολιτιστικού περιεχομένου με τις νέες τεχνολογίες, με τελικό στόχο να παραχθεί ένα πλήρως εκσυγχρονισμένο προϊόν για τη διατήρηση και την ανάδειξη του πολιτιστικού περιεχομένου της χώρας. Η Σοφία Εφραίμογλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δήλωσε: «Η ένταξη στο gi-Cluster αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη μακρόχρονη και συνεπή προσπάθειά μας να φέρουμε τον πολιτισμό πιο κοντά σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας αλλά και πιο κοντά στους νέους».