Το Grace Gin, περήφανο για την ελληνική του καταγωγή, φροντίζει εμπράκτως για τη διατήρηση του ζώου που αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και στέκεται σύμμαχος και ενεργός χορηγός στην προσπάθεια του Ελληνικού Κέντρου για το Γαϊδούρι, με στόχο να συστήσει τη χαρισματική φύση του γαϊδουριού στον σημερινό άνθρωπο και να χτίσει μια νέα συνείδηση σχετικά με τον σεβασμό και τη συνύπαρξή του με αυτό.

Tο Ελληνικό Κέντρο για το Γαϊδούρι έχει πρωταρχικό σκοπό του θέματα ευζωίας του Ελληνικού Γαϊδουριού. Η δράση του αφορά στη μέριμνα για τη βελτίωση των συνθηκών στις οποίες ζουν και εργάζονται τα γαϊδουράκια στην Ελλάδα, τη φροντίδα αυτών που βρίσκονται σε ανάγκη και την ευαισθητοποίηση της σημερινής κοινωνίας σχετικά με αυτό το ζώο. Παράλληλα, λειτουργεί και η Γαϊδουροχώρα, το επισκέψιμο πάρκο του Κέντρου.