Το πρόγραμμα προώθησης αναπτύσσεται στο ευρύτατο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας. H δε επιτυχία του στηρίζεται στη λογική αμοιβής βάσει πωλήσεων (Cost per Action) που εφαρμόζεται σε όλους τους συνεργάτες, καθώς και στο διαρκές optimization από την εξειδικευμένη ομάδα της ForestView.