Τη συνεργασία της με το Get It Now ξεκίνησε η ForestView, εταιρεία Performance Marketing του ομίλου Thinkdigital. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται στο δίκτυο συνεργατών της ForestView και στηρίζεται στη λογική αμοιβής βάσει πωλήσεων που εφαρμόζεται σε όλους τους συνεργάτες, καθώς και στο διαρκές optimization.