Το Ίδρυμα Vodafone, μέσω του προγράμματος Generation Next, συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Amazon «Naxos, Smart Island», με στόχο την ανάδειξη της σημασίας των νέων τεχνολογιών στη δημιουργία μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για όλους.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν στο διάστημα 18 -20 Νοεμβρίου, δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια, συνολικής διάρκειας 12 ωρών, για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Νάξου. Η αξία και η τεχνική της ψηφιακής αφήγησης ιστοριών -Digital Storytelling- ήταν το κεντρικό θέμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το εργαστήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εστίασε στην εκμάθηση του προγραμματισμού και την απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τη δημιουργία εφαρμογής για κινητά μέσω του ανοικτού λογισμικού App Inventor. Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη Ιδρύματος Vodafone, δήλωσε σχετικά: «Όλοι εμείς στο Ίδρυμα Vodafone, είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία “Naxos, Smart Island”».