Τη νέα της υπηρεσία Smarthink παρουσιάζει το Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με στόχο να προσφέρει άνεση, εξοικονόμηση και ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας στους οικιακούς χρήστες.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, η υπηρεσία στοχεύει στη δημιουργία οικοσυστημάτων Smart Homes, προσφέροντας λύσεις εξοικονόμησης και έξυπνης διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές, ανεξάρτητα από τον πάροχο που έχουν επιλέξει για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

«Με όραμα και συνέπεια αξιοποιούμε τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία μας και επενδύουμε σε τεχνολογίες που πρωτίστως δημιουργούν αξία και σημαντικά οφέλη για τον καταναλωτή», δήλωσε ο Γιάννης Μητρόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της εταιρείας στο πλαίσιο της ψηφιακής της μετάβασης.