Σύμφωνα με τον GDPR
Σε συνέχεια των τελευταίων ανακοινώσεων που προέβη το Facebook τις τελευταίες εβδομάδες, παρουσιάζει νέες εμπειρίες απορρήτου για όλους τους χρήστες του, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων των όρων και της πολιτικής δεδομένων του.

Θα ζητηθεί από όλους τους χρήστες –όπου κι αν βρίσκονται– να επανεξετάσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πώς το Facebook χρησιμοποιεί τα δεδομένα και να προβούν σε επιλογές σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου τους στο Facebook. Αυτές οι επιλογές θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα. Ενδεικτικά, θα ζητηθεί από κάθε χρήστη του Facebook να προχωρήσει σε επιλογές σχετικά με: Τις διαφημίσεις με βάση δεδομένα από συνεργάτες της πλατφόρμας (εάν επιθυμούν ή όχι να χρησιμοποιεί το Facebook δεδομένα από συνεργάτες για την προβολή διαφημίσεων), τις πληροφορίες στο προφίλ τους (εάν εξακολουθούν να θέλουν να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες και να επιτρέπουν στο Facebook να τις χρησιμοποιεί).

Επίσης, θα ζητηθεί από τους χρήστες να αποδεχτούν τους αναθεωρημένους όρους χρήσης της υπηρεσίας και την πολιτική δεδομένων, που περιλαμβάνουν περισσότερες λεπτομέρειες ως απάντηση σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών της πλατφόρμας. Δεν ζητούνται νέα δικαιώματα για τη συλλογή, χρήση ή την κοινοποίηση των δεδομένων στο Facebook και διατηρείται η δέσμευση της πλατφόρμας ότι δεν πουλά προσωπικά δεδομένα σε διαφημιστές ή άλλους συνεργάτες της.

Ενώ η ουσία της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει το Facebook είναι παρόμοια παγκοσμίως, τα άτομα που ζουν στην ΕΕ θα δουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες που αφορούν μόνο τους κατοίκους της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τα άτομα που ζουν στην ΕΕ θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν τα παραπάνω αιτήματα αυτή την εβδομάδα ώστε να διασφαλιστεί ότι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις επιλογές τους πριν να τεθεί σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός GDPR στις 25 Μαΐου. Τα πρόσφατα διευρυμένα εργαλεία για πρόσβαση στα δεδομένα θα επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν τα δεδομένα τους, να τα διαγράφουν και να τα μεταφορτώνουν και να τα εξάγουν με πιο εύκολο τρόπο. Επιπλέον, έχουν ενσωματωθεί πολλές ρυθμίσεις ειδικής προστασίας στο Facebook για τους εφήβους, ανεξάρτητα από την περιοχή όπου βρίσκονται.