Ενέκριναν οι ευρωπαίοι νομοθέτες τις ρυθμιστικές αρχές που είχαν θέσει σε εγρήγορση τους ψηφιακούς κολοσσούς από το 2020: την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) και την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Τα δύο αυτά νομοθετήματα έχουν σχεδιαστεί για τη ρύθμιση των μεγαλύτερων πλατφορμών και καλύπτουν τους κανόνες ανταγωνισμού, εισάγοντας νέα πλαίσια για τους διαμεσολαβητές και τη διαφάνεια των αλγορίθμων, καθοριστικά για τη διαφημιστική βιομηχανία. Στόχος της DMA είναι να «καθιερώσει ένα ισότιμο πεδίο για την ενθάρρυνση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και του ανταγωνισμού, τόσο στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά όσο και διεθνώς», ενώ η DSA αποσκοπεί στο να «δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών θα προστατεύονται».

Πρακτικά, η DMA θέτει στο στόχαστρο τις πλατφόρμες που λειτουργούν ως ρυθμιστές πρόσβασης, έχοντας τη δυνατότητα να ευνοήσουν τις δικές τους υπηρεσίες, φωτογραφίζοντας Google και Apple. Η DSA είναι περισσότερο σύνθετη και αφορά μεγαλύτερους και μικρότερους διαμεσολαβητές, ορίζοντας νέους ελέγχους γύρω από συγκεκριμένο περιεχόμενο και προϊόντα. Παραβίασή τους θα επιφέρει πρόστιμα 10% ή 6% του παγκόσμιου τζίρου. Σύμφωνα με την Ένωση, η νομοθεσία θα εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό και όχι σε εθνικό επίπεδο.

(Πηγή: WARC)