Θα συζητηθούν κρίσιμα θέματα καθώς και εξελίξεις σημαντικών δραστηριοτήτων στον χώρο της ΕΚΕ, υποδεικνύοντας τις καλύτερες πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας και παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις, ΜΚΟ και φορείς αλληλεπιδρούν με τον επιχειρησιακό κόσμο.