Με το βραβείο «Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης»

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της Elpen, Δημήτριος Πενταφράγκας, ο οποίος δήλωσε: «Όλοι οι συνεργάτες μας, το επιστημονικό προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου, ο επιστημονικός και ιατρικός κόσμος και οι 850 εργαζόμενοί μας, είναι αυτοί που αξίζουν σήμερα τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μας, καθώς χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να λαμβάνουμε αυτή τη σημαντική τιμητική διάκριση και μάλιστα για δεύτερη φορά. Αυτό το βραβείο είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο για την ίδια την Elpen, αλλά και για όλο τον ελληνικό επιστημονικό κόσμο, το ελληνικό επιχειρείν και τις ελληνικές εξαγωγές καθώς η Elpen δίνει ένα λαμπρό παράδειγμα εξωστρέφειας και διεθνούς εμπιστοσύνης στα ελληνικά προϊόντα αιχμής».