Επικεφαλής ο Damien Marchi

Η νέα αυτή οργάνωση θέτει όλα τα προϊόντα του Euronews, ψηφιακά και μη ψηφιακά, στο επίκεντρο της στρατηγικής του καναλιού. Στο πλαίσιο αυτό, το Euronews ανέθεσε στον Damien Marchi τη διοίκηση της νέας Διεύθυνσης Μάρκετινγκ και Καινοτόμων Προϊόντων.

Η αποστολή του D. Marchi είναι η ανάπτυξη της στρατηγικής και της διάθεσης των υπαρχουσών και των μελλοντικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων του Euronews σε διεθνή κλίμακα. Θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση και προβολή των εν λόγω υπηρεσιών και προϊόντων και για την ενίσχυση της θέσης του Euronews μεταξύ των κορυφαίων καναλιών ενημέρωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό ο D. Marchi ορίστηκε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Euronews.

Θα αναλάβει επίσης την αναμόρφωση των καναλιών στο YouTube, των κινητών εφαρμογών i-Phone, i-Pad και Androïd, των υπηρεσιών SmartTV, των ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και των ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, ενώ θα είναι υπεύθυνος και για τις διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες του Euronews σε θέματα περιεχομένου και τεχνολογίας. Ο Damien Marchi είναι 34 ετών και διαθέτει εμπειρία 13 ετών στην τηλεόραση.