Διαγωνισμό καινοτομίας για την θαλάσσια οικονομία

Πράσινη ναυτιλία, αειφόρος παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, νέες τεχνολογίες στη ναυσιπλοΐα αποτελούν ενδεικτικά θεματικές ενότητες στις οποίες αναζητούνται καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Ανάμεσα στους στόχους του διαγωνισμού είναι και η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την επιχειρηματική τους πρόταση στο www.bluegrowth.gr, από την Πέμπτη 8  Μαΐου έως και την Δευτέρα 30 Ιουνίου. Οι 3 πρώτες νικήτριες ομάδες θα κερδίσουν από 3.000 ευρώ, φιλοξενία και mentoring στους κορυφαίους συνεργατικούς χώρους που λειτουργούν στη χώρα, ενώ έχουν εξασφαλιστεί και υποτροφίες σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του AIT. Το ΑΙΤ ιδρύθηκε το 2002 από τον Όμιλο Intracom.