Στόχος του συνεδρίου είναι η κατανόηση και αναγνώριση της διαφορετικότητας ως συστατικού της σύγχρονης πολυ-πολιτισμικής επιχείρησης και η ανάδειξη καλών πρακτικών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.