Δημιουργεί σελίδες σε LinkedIn, Facebook και Twitter

Μέσω των σελίδων αυτών θα είναι δυνατή η ευρύτερη ενημέρωση για θέματα που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η δημοσιοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών των μελών του Δικτύου. Για το σκοπό αυτό καλούν τις εταιρείες να στέλνουν ενημέρωση, ειδήσεις και ανακοινώσεις σχετικές με την ΕΚΕ, προκειμένου να αναρτώνται στις προαναφερόμενες σελίδες social media.