Το ελληνικό chapter του VRARA (VR/AR Association) συνεχίζει τις δράσεις του στην Ελλάδα, και έχοντας υλοποιήσει μία αρχική χαρτογράφηση της ελληνικής αγοράς, προχωρά σε περαιτέρω διαμοιρασμό της γνώσης, με σύγχρονα εργαλεία. Συγκεκριμένα, συνεχίζει την υλοποίηση webinars, με προσκεκλημένους στελέχη και επαγγελματίες της αγοράς των εκτεταμένων τεχνολογιών (Extended Reality Technologies).

Επιπροσθέτως, διοργανώνει physical workshops που θα ενισχύσουν την ανταλλαγή απόψεων, ενώ ήδη δρομολογούνται η συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά ακαδημαϊκά κέντρα, καθώς και η εκτεταμένη προώθηση ελληνικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε διεθνή fora. Οι νέες δράσεις του ελληνικού chapter VRARA, ξεκινούν στις 13 Ιουλίου με θεματική ενότητα «Gamified Solutions in VR and AR and the path to metaverse» και σχετικό workshop.

Οι συνολικά 4 θεματικές που θα καλυφθούν έως τον Δεκέμβριο έχουν ως στόχο την εκπαίδευση των εταιρειών και των στελεχών της ελληνικής αγοράς ανεξαρτήτως τομέα επιχειρείν. Όλες οι δράσεις θα είναι ψηφιακά προσβάσιμες. Τη διοργάνωση παραγωγής έχει αναλάβει η Multitools και υποστηρικτές είναι οι εταιρείες Dtmh, Iphigames, White Rhino, Preproduction, VR arena, Owl Communications.