Η πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας πραγματοποίει, μέσα από τα μέλη της, μια πανελλαδικού χαρακτήρα δράση ΕΚΕ με τελικούς αποδέκτες μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι Λουξ, Άγαν, Ευβοϊκή Ζύμη, Skag, Kyknos, Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless, Δίρφυς, Trikalinos, Μύλοι Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος, Μέλι Αττική, Στεργίου, Domus, Vitex, Elikon, Sabo, Septona και Coffee Island είναι οι πρώτες συμμετέχουσες στην ενέργεια, καλύπτοντας το συνολικό κόστος αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού από την Πλαίσιο και παρέχοντας τη μεταφορά και εγκατάσταση σε κάθε σχολική μονάδα. Ενδεικτικά, προσφέρθηκαν, ανάλογα με τις ανάγκες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδραστικοί πίνακες και προτζέκτορες.

Η επιλογή των σχολείων έγινε στρατηγικά, με προτεραιότητα σε όποια βρίσκονταν σε απομακρυσμένα σημεία και, δευτερευόντως, σε σχολεία σε κεντρικές περιοχές. Η δράση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και αναμένεται να υιοθετηθεί από περισσότερα μέλη μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.