Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό, είχαν, στις 29 Ιανουαρίου, μέλη της πρωτοβουλίας Ελλα-δικά μας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τα μέλη της πρωτοβουλίας να θέτουν ζητήματα, όπως ελληνοποιήσεις τροφίμων, σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση και τον τουρισμό, ενίσχυση της ουσιαστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αγροτών, λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης και πράσινο «αποτύπωμα» των επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ο Σπήλιος Λιβανός σημείωσε τη σημασία της τακτικής επικοινωνίας με την πρωτοβουλία, με στόχο την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων που απασχολούν τις παραγωγικές εταιρείες με ιδιοκτησία και έδρα στην Ελλάδα.