Την εταιρεία Flexia

Η πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας υποδέχεται ως νέο της μέλος τη Flexia, ελληνική εταιρεία παραγωγής λύσεων πλαστικής εύκαμπτης συσκευασίας. Tο νέο Μέλος της πρωτοβουλίας λειτουργεί στο Βιομηχανικό Πάρκο του Αυλώνα Αττικής δυο βιομηχανικές μονάδες και απασχολεί 65 εργαζόμενους.

Η Flexia δραστηριοποιείται στον τομέα των εύκαμπτων συσκευασιών τροφίμων προσφέροντας ανθεκτικές και ασφαλείς λύσεις συσκευασίας που αναβαθμίζουν την αξία των προϊόντων. Προτεραιότητά της αποτελεί η επένδυση στην έρευνα και η ανάπτυξη εύκαμπτων συσκευασιών εξασφαλίζοντας την ορθολογική χρήση και ανακύκλωση των πρώτων υλών με σεβασμό στις αρχές της αειφορίας.