Η ενίσχυση αφορά σε σειρά μέτρων, συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), για δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, κατάρτισης, συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα και διάφορα επιδόματα. Όλες οι απολύσεις σημειώθηκαν στην περιφέρεια της Αττικής, η οποία αντιπροσωπεύει το 35% του συνολικού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα και το 36% του ποσοστού μακροχρόνια ανέργων.

Συνολικά, 15% των εργαζομένων που απολύθηκαν είναι πάνω από 55 χρονών και το 42% είναι γυναίκες. Ήταν εργαζόμενοι του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (ΔΟΛ), των Εκδόσεων Έθνος και των Περιοδικών Εκδόσεων Πήγασος. Η κυκλοφορία του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου μειώθηκε κατακόρυφα στην Ελλάδα την περίοδο 2011-2017. Οι εφημερίδες έπεσαν από 144 εκατ. αντίτυπα το 2011 σε 57 εκατ. το 2017 και τα περιοδικά από 60 εκατ. σε 23 εκατομμύρια.