Το Egg – Enter Grοw Go, σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, διοργάνωσε ημερίδα με σκοπό τη διασύνδεση του ελληνικού και του γαλλικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξωστρέφειας του Egg, για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Στόχος ήταν η διασύνδεση θεσμών, επενδυτών, καινοτόμων επιχειρήσεων και επιταχυντών από τη Γαλλία με επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις από τις πλατφόρμες start up και scale up του Εgg στους κλάδους του τουρισμού, των επιστημών υγείας, ενέργειας-περιβάλλοντος και υψηλής τεχνολογίας deep tech.