Η Eurobank και το Egg – enter grow go επιλέχθηκαν από τη ΓΓ Έρευνας & Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν τον πρώτο ελληνικό Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας (ΣΣΚ) στις Ψηφιακές Τεχνολογίες στους Τομείς Τουρισμού & Πολιτισμού. Φορέας αρωγός του cluster είναι η Eurobank και διαχειριστής το Egg, ενώ στηρίζεται θεσμικά από τον ΕΟΤ και το ΣΕΤΕ με τη συμβουλευτική υποστήριξη του Corallia του ΕΚ Αθηνά.

Συμμετέχουν, ως μέλη, 13 επιχειρήσεις, που παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις και τεχνολογικά προϊόντα στους εν λόγω κλάδους με στόχο τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος και την αξιοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας, μέσω της υιοθέτησης τεχνολογιών λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου, τεχνολογιών διαδικτύου των πάντων, εφαρμογών κινητών έξυπνων συσκευών και άλλων εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας, που θα παρέχουν μια νέα «βιωματική» διάσταση στον επισκέπτη.