Με επίκεντρο την υλοποίηση δράσεων παρέμβασης και εκπαίδευσης όπως και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την οδική ασφάλεια, το efood παρουσιάζει το Safe Roads. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια, στο οποίο θα ενταχθούν οι ενέργειες που αναλαμβάνει η εταιρεία τόσο για την ασφάλεια των διανομέων της, όσο και συνολικά για την οδική συμπεριφορά οδηγών και πεζών.

Καθώς διαθέτει σήμερα μια από τις μεγαλύτερες ομάδες διανομέων, οι οποίοι διανύουν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα σε 100 πόλεις, το efood θέτει ως προτεραιότητα τόσο την ασφάλεια των ίδιων των διανομέων της όσο και τη γενικότερη καλλιέργεια της κουλτούρας της ασφαλούς οδήγησης. Αυτά άλλωστε βρίσκονται και στον πυρήνα του Safe Roads, οι ενέργειες του οποίου θα υλοποιούνται στη βάση τριών πυλώνων: ασφαλής οδήγηση των διανομέων του efood, ευαισθητοποίηση του ελληνικού κοινού για την οδική συμπεριφορά και δράσεις παρέμβασης και εκπαίδευσης για τη βελτίωση των συνθηκών οδήγησης στην Ελλάδα.

Δημιουργία του efood Riders Academy
Σημαντική κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή είναι το efood riders Academy. Πρόκειται για μια online εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας κάθε διανομέας μπορεί να αναπτύσσει και να εξελίσσει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, τόσο για την εργασία του όσο και για τη ζωή του, μέσα από ποικίλες θεματικές ενότητες. Στο πλαίσιο του Safe Roads, σε πρώτη φάση, η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των διανομέων σε θέματα ασφαλούς οδήγησης θα πραγματοποιηθεί μέσα από το efood riders Academy και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα δημιουργηθεί από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης – Θανάσης Χούντρας. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των διανομέων στην παροχή πρώτων βοηθειών, έτσι ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν μία σειρά ενεργειών για να βοηθήσουν σε έκτακτα περιστατικά στον δρόμο.

Η συνεργασία με το Traction
Παράλληλα, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, το Safe Roads στοχεύει και στην ευαισθητοποίηση του κοινού, με δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την ενίσχυση της κουλτούρας της ασφαλούς οδήγησης στους δρόμους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το efood ξεκινά συνεργασία με την ομάδα του Traction και τους Κώστα και Μάνο Στεφανή, για την παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ασφαλή οδήγηση των δικύκλων, δημιουργώντας μάλιστα ειδικό ένθετο στην πλέον δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή.

Επιπλέον, σχεδιάζεται μια εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα social media, η οποία στοχεύει στην παροχή χρηστικών πληροφοριών για την οδική συμπεριφορά και τον σεβασμό στους δρόμους.

«Δημιουργήσαμε το πρόγραμμα Safe Roads θέλοντας να ενισχύσουμε ουσιαστικά την ασφάλεια στους δρόμους. Η ασφάλεια των συνεργατών μας είναι βασική μας προτεραιότητα. Επενδύουμε και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε, πέρα από την παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού, στη συνεχή και ολοκληρωμένη εκπαίδευσή τους. Παράλληλα επιδιώκουμε, μέσω του Safe Roads να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε τις δράσεις για ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ευρύ κοινού για την ασφαλή οδήγηση και ιδιαίτερα για την ασφαλή συνύπαρξη των αυτοκινήτων με τα δίκυκλα στους ελληνικούς δρόμους και την ασφάλεια των πεζών», σημείωσε η Κλαίρη Κοέν, Brand & Creative Director του efood.

Το Safe Roads εντάσσεται στο διευρυμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί το efood τα τελευταία 10 χρόνια, με στόχο την παροχή βοήθειας σε κοινωνικές ομάδες και φορείς καθώς και την ενίσχυση κοινωνικών σκοπών.

To πλήρες σχέδιο δράσεων του Safe Roads θα ανακοινωθεί σύντομα και θα περιλαμβάνει τόσο ενέργειες παρέμβασης και εκπαίδευσης όσο και ενημέρωσης, ενώ το πρόγραμμα θα υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.