Πρόεδρος ανέλαβε ο Στέφανος Κόλλιας, καθηγητής του ΕΜΠ

Το άνοιγμα μίας νέας περιόδου για το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ - ΕΔΥΤΕ ΑΕ, όπως μετονομάστηκε το ΕΔΕΤ, σηματοδοτεί η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκε με σχετική απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Νέος Πρόεδρος ανέλαβε ο Στέφανος Κόλλιας, καθηγητής στον Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. «Με δημιουργικότητα, όραμα και συνεργασία όλων μας θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών που ενσωματώνουν τις σύγχρονες τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και μάθησης, απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις, ειδικά αυτές που προκύπτουν από τον νέο ρόλο της ΕΔΥΤΕ στο πλαίσιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», ανέφερε ο Στέφανος Κόλλιας κατά την παράδοση της Προεδρίας από τον απερχόμενο Πρόεδρο, καθηγητή του ΕΜΠ Παναγιώτη Τσανάκα.