Το eBay ανακοινώνει την αναστολή πληρωμής της αμοιβής του και την προστασία της αξιολόγησης των εταιρειών που πωλούν μέσα από την πλατφόρμα και έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, θωρακίζοντας με τον τρόπο αυτό τις εταιρείες από ενδεχόμενη υποβάθμισή τους στην πλατφόρμα.

Προστασία αξιολόγησης και δυνατότητα πίστωσης 30 ημερών.

Το eBay ανακοινώνει την αναστολή πληρωμής της αμοιβής του και την προστασία της αξιολόγησης των εταιρειών που πωλούν μέσα από την πλατφόρμα και έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, θωρακίζοντας με τον τρόπο αυτό τις εταιρείες από ενδεχόμενη υποβάθμισή τους στην πλατφόρμα. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνδρομητές της πλατφόρμας eBay έχουν τη δυνατότητα 30 ημερών πίστωσης για την καταβολή της αμοιβής τους.

Σχετικές πληροφορίες καθώς και ο οδηγός υποστήριξης για τη συγκεκριμένη παροχή είναι διαθέσιμα στην επίσημη σελίδα, ενώ για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν σχετικό email στην eBay. Στοχεύοντας στην περαιτέρω στήριξη των εταιρειών/πωλητών, το eBay θα προστατεύσει τη θέση που κατέχουν από τις αξιολογήσεις που λαμβάνουν από τους αγοραστές, από ενδεχόμενες υποβαθμίσεις σε περιπτώσεις καθυστερημένων παραδόσεων και ακύρωσης παραγγελιών από τις 20 Μαρτίου έως τις 20 Ιουνίου.

Στη συνέχεια, σε περίπτωση που ενισχυθεί η απόδοση μίας εταιρείας/πωλητή εντός του παραπάνω διαστήματος, ο πωλητής θα λάβει την αντίστοιχη αναβάθμιση, όπως είναι αναμενόμενο. Η eBay θα δώσει, επίσης, τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στη συνδρομή για το eBay Store.

Όπως υπογραμμίζει ο Ilya Kretov, Γενικός Διευθυντής για τις παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές του eBay: «Ο κύριος στόχος της eBay στην Ελλάδα είναι η ανάπτυξη των εξαγωγών μέσα από τη λιανική για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Η eBay προσπαθεί να στηρίξει τους πωλητές της, προσφέροντας πρωτοβουλίες που είναι σχεδιασμένες για να ανακουφίσουν σε ένα βαθμό την πίεση που αυτή τη στιγμή βιώνουν. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις οικονομικές απώλειες των πωλητών και να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του οικοσυστήματος της πλατφόρμας μας».