Η υιοθέτηση της ηλεκτρικής κινητικότητας (e-mobility) δεν αποτελεί απλώς μία οικονομική ή περιβαλλοντική τάση, καθώς η επιτυχία της βασίζεται και στην ευρύτερη αποδοχή της από τους καταναλωτές, αναφέρει νέα έκθεση της ΕΥ και του ευρωπαϊκού οργανισμού Eurelectric, με τίτλο «Can utilities turn EVs into a grid asset?».

Η έκθεση εξετάζει την αναμενόμενη αύξηση των EVs, από περίπου 5 εκατ. επιβατικά αυτοκίνητα σήμερα, στα 130 εκατ. μέχρι το 2035, και τον αντίκτυπό της στο δίκτυο. Καταλήγει δε ότι διαχειριστές συστημάτων διανομής ενέργειας (DSOs) θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία της ηλεκτρικής κινητικότητας και στην ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης που είναι απαραίτητες για την υποστήριξή της.

Επίσης, γίνεται αναφορά στη διαχειριζόμενη φόρτιση (managed charging), την εισαγωγή έξυπνων δικτύων, τη χρήση δεδομένων στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και την ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων.