Και χαρτογραφεί την Υγεία στην Ελλάδα

Τα στοιχεία-ευρήματα πληροφορούν, μεταξύ άλλων, ότι στην κορυφή των ιατρικών ειδικοτήτων με τον μεγαλύτερο αριθμό ραντεβού βρίσκονται οι ειδικότητες του γυναικολόγου και του δερματολόγου, η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται πρώτη σε σχέση με τον ΕΟΠΠΥ, οι Έλληνες φαίνεται να είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και το διαδίκτυο, με δεδομένο ότι τα ραντεβού μέσω διαδικτύου σε γιατρούς/διαγνωστικά κέντρα υπερίσχυσαν σημαντικά έναντι του τηλεφωνικού ραντεβού. Τέλος, παρέχονται χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την συμπεριφορά των ασθενών, αλλά και αντίστοιχα στοιχεία για την συμπεριφορά των ανδρών σε σχέση με τις γυναίκες, με τις τελευταίες να κλείνουν περισσότερα ραντεβού σε γιατρούς και να δίνουν τις περισσότερες αξιολογήσεις για τους γιατρούς που επισκέπτονται.