Ο όμιλος Vodafone ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιουλίου 2021, το σύνολο των ευρωπαϊκών του δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, data center, σημείων λιανικής και γραφείων, θα τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από 100% πιστοποιημένες ανανεώσιμες πηγές, στοχεύοντας στον μηδενισμό των εκπομπών ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) έως το 2030 και διευρύνοντας τον στόχο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της εταιρείας έως το 2040.

Τον τελευταίο χρόνο, η Vodafone δημιούργησε το Green Giga Network, επιταχύνοντας τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ψηφιακά δίκτυα και οι τεχνολογίες της Vodafone στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης δήλωσε: «Στην Ελλάδα, επιταχύναμε τον βηματισμό μας και ήδη έχουμε επιτύχει το σύνολο του δικτύου μας να τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια, που προέρχεται από 100% πιστοποιημένες ανανεώσιμες πηγές. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, κάνουμε πράξη τον εταιρικό μας σκοπόώστε να συμβάλλουμε ενεργά λειτουργώντας ως καταλύτης αλλαγής για ένα “πράσινο” μέλλον».