Τέσσερα χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 2016 ο νέος κανονισμός ήταν έτοιμος και πλέον είναι γνωστός ως GDPR (General Data Protection Regulation). Η εφαρμογή του στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξεκινήσει την Παρασκευή 25 Μαϊου 2018 και αναμένεται να αλλάξει τα πάντα (και) στο digital marketing. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ήταν πάντα ένα πεδίο αμφιλεγόμενης δραστηριότητας. Κι αυτό έχει αποδειχθεί δεκάδες φορές με την επιβολή πολύ μεγάλων προστίμων για παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. (π.χ. Honda στο Ηνωμένο Βασίλειο, Facebook στη Γαλλία, WhatsApp στην Ιταλία κ.ά.). Τα πρόστιμα που προβλέπει ο Κανονισμός κυμαίνονται από 2% ως και 4% του ετήσιου κύκλου της επιχείρησης ή μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ (στο προσχέδιο ήταν 100 εκατομμύρια…), είτε η επιχείρηση-παραβάτης βρίσκεται εντός, είτε εκτός Ε.Ε.

Και κάπου εδώ προκύπτουν οι μεγάλες προκλήσεις για το digital marketing: Το 2015 διεξήχθη η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (σε επίπεδο Ε.Ε.) ειδικά για το θέμα των προσωπικών δεδομένων και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μόλις το 15% των ερωτηθέντων νιώθουν ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών που δίνουν online, το 57% θεωρούν σημαντικό θέμα την παροχή προσωπικών πληροφοριών, το 69% θεωρούν απαραίτητη τη ρητή τους έγκριση σε όλες τις περιπτώσεις συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους, ενώ 7 στους 10 ανησυχούν ότι οι πληροφορίες τους μπορεί να χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκαν. Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση για τις συνέπειες του GDPR στο digital marketing καταγράφει σε σημερινό του άρθρο στο Marketing Week o Παναγιώτης Αλεφραγκής, Digital Unit Director της The Newtons Laboratory. Kαι επειδή το θέμα για τον κλάδο του Marketing και της Επικοινωνίας δεν είναι απλό, ως Boussias Communications ετοιμάζουμε σχετικό συνέδριο στις 15 Μαρτίου. Μείνετε συντονισμένοι…