Ανοίγει για το κοινό το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων που ίδρυσε η Cisco στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον Δήμο της πόλης και την υποστήριξη του Υπουργείου Επενδύσεων και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο είναι καθημερινά επισκέψιμο από συνεργάτες, εκπροσώπους εταιρειών και δημόσιων φορέων, ενώ παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων STEM και ρομποτικής και εγγραφής στο πρόγραμμα Cisco Networking Academy.

Συνεργάτες του δικτύου παρουσιάζουν λύσεις και εφαρμογές ψηφιακού μετασχηματισμού, ομάδες εργάζονται στην ανάλυση, επίλυση και δημιουργία καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα και ιδέες, ενώ φιλοξενούνται ήδη δύο start-ups και υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Διαθέσιμες προς επίδειξη στους επισκέπτες είναι λύσεις στους εξής τομείς: Λύσεις Έξυπνης Πόλης, Ασφαλείς πόλεις και κυβερνοασφάλεια, Επιχειρησιακή και Επιχειρηματική Συνέχεια, όπως Τηλεϊατρική, Τηλε-εκπαίδευση και Τηλεργασία, Συστήματα Γεωργίας Ακριβείας και Ηλεκτροκίνηση, Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων, κλπ.