Το Dettol παρουσιάζει την πρωτοβουλία «Προστασία Πρώτης Τάξης», για τους μαθητές της Α’ Δημοτικού. Πρόκειται για ένα 2ετές πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης, το οποίο μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και την εκπαίδευση των ίδιων των μαθητών, των δασκάλων αλλά και των γονέων, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης των μικροβίων στην τάξη και στην ενθάρρυνση των παιδιών να υιοθετήσουν μία ρουτίνα υγιεινής.

Η πρώτη δράση αυτής της πρωτοβουλίας υλοποιείται σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και ξεκινά με τη δωρεά προϊόντων Dettol στις τάξεις δημοτικού σε δημόσια σχολεία επιλεγμένων Δήμων σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να καλύψει αρχικά τις ανάγκες 41.000 μαθητών, 2.000 τμημάτων Α’ Δημοτικού σε 1.527 σχολεία ανά την Ελλάδα. Σκοπός του Dettol είναι να συνδράμει στις αυξημένες ανάγκες υγιεινής που έχει προκαλέσει η πανδημία, ιδιαίτερα στο σχολικό περιβάλλον.