Με τέσσερα θεματικά webinars για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής SDG 2020 για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 στην Ευρώπη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 26-30 Οκτωβρίου, συμμετέχει το CSR Hellas. Με θέμα «Impactful Partnerships to Build Back Better», το Συνέδριο καλεί ηγέτες επιχειρήσεων, επιχειρηματικούς οργανισμούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να συνεργαστούν για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Το CSR Hellas θα συμμετάσχει με τέσσερα webinars σε θέματα ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Η Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος του CSR Hellas, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Οι ίσες ευκαιρίες, η παραγωγή αξίας στις παγκόσμιες και τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες, η αλλαγή της χρήσης των πλαστικών, καθώς και η ποιότητα στην εκπαίδευση για να αποκτήσουμε κοινωνική συνείδηση και να αλλάξουμε τον τρόπο που επιδρούμε στην κοινωνία και στο περιβάλλον, ατομικά και συλλογικά, είναι τα θέματα στα οποία επικεντρώνεται το CSR Hellas και τα αναδεικνύει στον ευρύτερο διάλογο, που εξελίσσεται σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο».