Επιχειρήσεις-μέλη του θα παρουσιάσουν προγράμματα ΕΚΕ

Η εκδήλωση αποτελεί μια πανευρωπαϊκή συνάντηση προβολής, ενημέρωσης και δικτύωσης, στην οποία θα συμμετάσχουν ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, ευρωπαίοι αξιωματούχοι και πρωτοπόροι στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το CSR Hellas, θα διοργανώσει workshop στις 16 Νοεμβρίου σε συνεργασία με το γερμανικό δίκτυο UPJ με θέμα τη δημοσιοποίηση των μη οικονομικών πληροφοριών των επιχειρήσεων και θα συμμετάσχει στην έκθεση προβολής των δράσεων των εθνικών δικτύων του CSR Europe. Επίσης, οι επιχειρήσεις-μέλη του, Τιτάν, ΕΛΠΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, McCain και QualityNet, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν πρωτοβουλίες και προγράμματα ΕΚΕ που υλοποιούν.