Αντικατάσταση 8 κατεστραμμένων στάσεων ΚΤΕΛ
Το CSR Hellas, θεσμικός εκφραστής της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, συνεχίζει τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική, συντονίζοντας δράσεις σε συνεργασία με τα μέλη του.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση 8 στάσεων ΚΤΕΛ επί του καμένου τμήματος της Λεωφόρου Μαραθώνος, σε ανταπόκριση σχετικού αιτήματος που κατατέθηκε από πλευράς Δήμου Μαραθώνα. Το έργο βασίστηκε σε τεχνικές προδιαγραφές που παρασχέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το CSR Hellas ανέλαβε τον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου μέσω ανάθεσης του συνόλου του, με κόστος που καλύφθηκε από συνεισφορές των εταιρειών Ελληνικός Χρυσός, Interamerican, Καυκάς, Μύλοι Λούλη, Νιρεύς, Novartis, Όμιλος Mellon, Philips Hellas, Siemens, ΣΟΛ, Τιτάν, Τράπεζα Θεσσαλίας και Unilog, μελών του CSR Hellas.