Την πρωτοβουλία «Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας» (ΕΣΒΕ) παρουσίασε το CSR Hellas στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης στις 25 Αυγούστου, στην Αθήνα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του «Pact 4 Sustainable Industry» του ευρωπαϊκού οργανισμού CSR Europe, μέλος του οποίου είναι το CSR Hellas και αποτελεί, σύμφωνα με τον οργανισμό, τον πρώτο εθνικό μηχανισμό στην ΕΕ για την εταιρική/κλαδική βιωσιμότητα.

Βασικές προτεραιότητες στην ατζέντα της ευρωπαϊκής/εταιρικής βιωσιμότητας είναι η διαβούλευση σε επίπεδο ΕΕ, οι συμπράξεις/συνέργειες επιχειρήσεων, η διαφάνεια και η ανάδειξη του κοινωνικού αντικτύπου. Η διάρκεια του μηχανισμού είναι τριετής και θα υλοποιηθεί μεταξύ 2023 και 2025.

Στο ελληνικό σχέδιο έχουν επιλεγεί, κατά την εκκίνηση της πρωτοβουλίας, οι κλάδοι των κατασκευών, της βιομηχανίας-μεταποίησης και του τουρισμού/φιλοξενίας. Το CSR Europe εκπροσώπησε στη συζήτηση, ο Stefan Crets, Executive Director, CSR Europe, ενώ την ελληνική πρωτοβουλία παρουσίασε η Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος ΔΣ του CSR Hellas.